Cum pot simplifica radicalii?


Pentru a discuta despre simplificarea radicalilor, trebuie folosiți câțiva termeni importanți. „Radical” este termenul pe care îl folosim pentru a ne referi la simbolul care denotă o rădăcină pătrată sau „n-a” rădăcină, iar „rădăcinare” este numărul din simbolul radical. Un radical este simplificat atunci când radicalul nu are rădăcini pătrate rămase sau factori de rădăcină a n-a. Pentru a simplifica radicalii, radicandul trebuie factorizat și orice factor care este rădăcină pătrată sau rădăcină a n-a trebuie redus și plasat în fața semnului radicalului. În scopul acestei discuții, vor fi luate în considerare rădăcinile pătrate.

Când un radicando este un pătrat perfect, este relativ ușor de simplificat. Pătratul este redus și simbolul radical este eliminat. Când radicandul nu este un pătrat perfect, radicandul trebuie factorizat pentru a determina dacă unul dintre factori poate fi simplificat. Toți factorii care alcătuiesc un pătrat perfect trebuie simplificați și plasați în fața simbolului radical. Factorii care nu sunt un pătrat perfect vor rămâne sub simbolul radical.

De exemplu, 7 este rădăcina pătrată a lui 49. Când un radical este prezentat cu un radical de 49, simplificarea implică eliminarea semnului radical și înlocuirea lui 49 cu 7. Uneori, totuși, un radical este prezentat cu un radical, care nu este un Patrat perfect. În astfel de cazuri, simplificarea poate părea imposibilă, dar descompunerea rădăcinii poate arăta că simplificarea este posibilă.

O înrădăcinare care poate fi factorizată poate fi simplificată dacă oricare dintre factori este un pătrat perfect. Un radical cu un radical de 54, de exemplu, poate fi factorizat în 9 x 6. Pentru a arăta procesul de simplificare, această ecuație va apărea sub simbolul radicalului. Odată descompus în 9 x 6, pătratul perfect – 9 – poate fi mutat de sub simbolul radical și redus pentru a obține numărul întreg 3. 3 ar fi apoi plasat în fața simbolului radical și 6 ar rămâne sub simbolul radical. – pe care l-ai citi ca „de 3 ori rădăcina pătrată a lui 6”.

Când încercați să simplificați radicalii, este posibil să întâlniți un radical care nu poate fi simplificat. De exemplu, un radical cu înrădăcinarea 33 nu poate fi simplificat, deoarece 33 nu are factori pătrați. Treizeci și trei pot fi factorizați ca 3 x 11, dar din moment ce nici 3, nici 11 nu este un pătrat perfect, nicio parte a radicandului nu poate fi îndepărtată de sub simbolul radicalului.